Wat doet een gewassensor?

Om erachter te komen hoe een gewas erbij staat, is het mogelijk een gewassensor daarvoor in te zetten. Daarmee is niet alleen de groei en de gewasgezondheid te meten, maar aan de hand van de verzamelde data kan ook een taakkaart gemaakt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om variabel te bemesten.

Door het gebruik van meetinstrumenten is de variatie in een perceel te monitoren. Een van die instrumenten is de CropSpec van Topcon. De gewassensoren zijn te gebruiken met alle Topcon consoles en worden op het dak van de trekkercabine gemonteerd. De sensoren meten aan de hand van de reflectie van de plant het chlorofylgehalte in het gewas. Dat gehalte hangt samen met de stikstofconcentratie in het blad van het gewas, dus kan er aan de hand van de meetgegevens bepaald worden of er bemesting nodig is. Een groot voordeel daarvan is een reductie van de bemestingskosten bijvoorbeeld.

Gewas scannen

De gewassensoren op het dak van de cabine scannen aan beide zijden van de trekker drie tot zes vierkante meter. Het gewas wordt diagonaal gescand waardoor er meer van de plant wordt gezien door de sensor. Dat komt van pas bij gewassen die rechtop groeien, zoals graan.

Variabele afgifte

CropSpec is een actieve sensor. Dat betekent dat weersinvloeden geen invloed hebben op de meetresultaten. Ook wordt de data die tijdens het rijden worden verzameld gecorrigeerd waardoor er tijdens het werken met de kunstmeststrooier een variabele afgifte mogelijk is. Een andere mogelijkheid is de verzamelde data om te zetten in een taakkaart om op een later moment plaatsspecifiek te bemesten. Verder dient de CropSpec als gereedschap waarmee de gezondheid van het gewas gemeten kan worden. Dat wat de teler met het blote oog vaak te laat ziet, merken de sensoren in een vroeg stadium op. 

Door gebruik te maken van CropSpec sensoren kan de afgifte van bemesting- of gewasbeschermingsmiddelen real-time variëren op basis van de gewasstand. Wil je gaan werken met taakkaarten? Exporteer dan de sensor-data naar de software-omgeving of deel deze met de adviseur om op basis hiervan een taakkaart voor variabele afgifte te realiseren.

Meer verhalen