Ons commitment

Privacy bij Topcon

 

Bij Topcon Positioning Systems, Inc en onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de „Topcon Group”) erkennen we het belang om uw persoonsgegevens te beschermen en we zijn toegewijd om de beveiliging en bescherming van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te garanderen. We waarderen uw vertrouwen in ons en als voortzetting van onze toewijding behouden we een regime in gegevensbescherming dat effectief en transparant is en dat een begrip van, en waardering voor, persoonlijke privacy en geldende voorschriften aantoont. We erkennen uw vraag naar een redelijke controle over uw persoonsgegevens, en we zijn toegewijd aan het implementeren van mechanismen, procedures en beleidslijnen die de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van uw persoonsgegevens gedurende de levenscyclus te garanderen.

 

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het verstrekken van onze diensten en voor onze operationele en zakelijke doeleinden. De specifieke doeleinden van het verzamelen en gebruik worden gedetailleerd beschreven in onze Privacyverklaringen maar een paar voorbeelden zijn: verkoop, marketing en communiactie, productevaluatie en productverbetering.

 

De Topcon Group verkoopt geen persoonsgegevens.

 

De details van ons beheer van persoonsgegevens worden beschreven in onze Privacyverklaringen en gerelateerde materialen op de pagina Privacyverklaringen.

 

Topcon heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) die garandeert dat onze activiteiten uitgevoerd worden in lijn met geldende wetgeving. Voor vragen over hoe we gebruik maken van persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten of het indienen van een klacht bij ons, neemt u contact op met onze DPO (ongeacht met welke Topcon-entiteit u contact heeft gehad) op dpo@topcon.com.